Plantactie ECO²

Zes jaar geleden werd een unieke samenwerking in de Gentse Kanaalzone opgestart. Het project ECO² werd opgericht om een samenwerkingsverband te creëren tussen de verschillende actoren in de Gentse Kanaalzone.
Dit met als doel een buffering te realiseren in de agrarische zones van de koppelingsgebieden door het aanplanten van kleine landschapselementen op de perceelsranden.

Alle grondgebruikers, landbouwers en particulieren, kunnen zelf hun steentje bijdragen door bomen en struiken aan te planten in de landbouwzones van de koppelingsgebieden. Zij krijgen hiervoor een vergoeding uit het Landschapsfond, gefinancierd door bedrijven uit de Gentse haven. Ook Sadaci is een van de sponsors van ECO² sinds de start van dit project in 2010. De financiële steun van de bedrijfswereld aan het Landschapsfonds was een krachtig signaal: de bedrijfswereld is bereid mee haar verantwoordelijkheid op te nemen voor een leefbare Gentse Kanaalzone.

De eerste resultaten van de extra buffering zijn intussen reeds duidelijk zichtbaar op het terrein. 14 landbouwers stapten in 2010 mee in het project en er werden in totaal 7 km (knot)bomenrijen en houtkanten aangeplant in de koppelingsgebieden Rieme, Doornzele en Desteldonk.

Eind juli 2016 werd een nieuwe oproep gelanceerd naar alle grondgebruikers met percelen in de agrarische gebieden van alle koppelingsgebieden. Het resultaat is dat 7 nieuwe deelnemers uit de regio's Desteldonk en Doornzele in 2016 mee zullen instappen in het project. Het gaat in totaal over 1,5 km nieuwe aanplantingen (een 180 bomen en 200 struiken).

Om het belang van groenbuffers in de Gentse Kanaalzone en de samenwerking tussen bewoners, bedrijven en landbouwers in de kijker te zetten, heeft Sadaci op vrijdag 2 december 2016 samen met o.a. Vlaams minister Joke Schauvliege en Burgemeester Joeri De Maertelaere bomen geplant op de gronden van landbouwer Fabian De Winter in Doornzele.

15/02/2017