VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

  • de goede organisatie van onze diensten;
  • de behandeling van vragen, verzoeken en klachten verzonden via online formulieren (het contactformulier enz.);
  • het verzamelen van statistieken over het gebruik van deze site en
  • het verbeteren van de prestaties en het uitzicht van deze site.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u ons contacteert via het online contactformulier, zullen uw persoonsgegevens in principe worden verwerkt voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (namelijk het belang om uw vragen, verzoeken en klachten op de best mogelijke wijze te behandelen).

In dit verband zullen wij steeds geval per geval bepalen of onze belangen opwegen tegen uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden. Indien u hierover meer informatie wenst, kan u steeds met ons contact opnemen.

HOE VERKRIJGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen wanneer u de site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

De site kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan deze site teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

De voornaamste persoonsgegevens die wij via de site verzamelen, hebben betrekking op de volgende specifieke diensten:

  • Contactformulier

Via de site kan u contact met ons opnemen om meer informatie te bekomen, alsook om vragen te stellen of advies te ontvangen. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: uw naam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, het onderwerp en uw bericht.

  • Sollicitatieformulier

Via de site kunt u contact met ons opnemen om te solliciteren. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bericht en uw cv.

De site kan ook cookies gebruiken om statistieken te verzamelen over de bezoeken aan de site teneinde de prestaties en het uitzicht te verbeteren. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren, gelieve de cookie rubriek te raadplegen.

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden.

Als algemene regel worden persoonsgegevens verkregen via formulieren op de websites bewaard voor een periode van 5 jaar.

Afhankelijk van de specifieke situatie kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor langere periodes bewaren. Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.